Česky English Deutsch

UbytováníAKTUÁLNĚ - částečný PROVOZ - NABÍZÍME jen dlouhodobé UBYTOVÁNÍ

Datum: leden 2024 

 

 

 

CAMP Měchenice se také týká novela zákona o přestupcích

Do novelizace zákona o přestupcích z roku 2012, provedené zákonem č. 494/2012 Sb., sice nebyla doba nočního klidu v zákoně o přestupcích vymezena, nicméně bylo celospolečensky akceptováno a judikaturou potvrzeno, že se jedná o dobu mezi 22. a 6. hodinou. Teprve od účinnosti předmětné novely (tj. od 15. ledna 2013) byla doba nočního klidu stanovena přímo zákonem časovým úsekem od 22. do 6. hodiny.

Předmětná novela zákona o přestupcích nabyla platnosti již v srpnu roku 2015, avšak účinnosti nabude dne 1. října 2016. Od 1. října 2016 proto mohou obce stanovovat výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná, pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky.

Obecní vyhláška OÚ Měchenice se neliší od zákona č. 494/2012 Sb.